ஜனாஸா நல்லடக்க அனுமதி, வர்த்தமானி புதன்கிழமை நள்ளிரவா?

28 Views– ஏ.ஏ. மொஹமட் அன்ஸிர் – சுகாதாரத் அமைச்சின் தொழிற்நுட்பக் குழு, எதிர்வரும் புதன்கிழமை 11 ஆம் திகதி கூடவுள்ளதாக,…